Home / tingimused

tingimused

EKKK koolitustele registreerimise, õppetasu maksmise ja tagastamise kord ning tingimused

• EKKK poolt korraldatavad kursused / koolitused on tasulised, kui kirjas pole teisiti.

•Kursustel osalejate arv on piiratud kohtade arvuga.

•Registreerides kursusele olete võtnud omale maksekohustuse. Koolitusele registreerumist võrdsustatakse arve tasumise kinnitusena. Registreerumisega kinnitate, et olete tutvunud ning nõustunud registreerimistingimustega ja registreerimistingimusi käsitletakse lepinguna, millele kohaldatakse võlaõigusseaduse sätteid.

•Õppemaksu tasub osaleja vastavalt kursuse maksumusele. Koos kursusele registreerimise kinnitusega saadame vastava arve koos tasumiseks vajalike rekvisiitidega.

•Arve edastatakse osaleja poolt antud e-posti aadressile ja kuulub tasumisele vastavalt märgitud tähtajale.

•Kursustele kehtestatud soodushinnad ja pikematel koolitustel mitmes osas tasumisvõimalused on nähtavad koolituse info juures.

•Õppija garanteerib omale koha koolitusel, kui kursuse ettemaks ja/või lühemate koolituste puhul kogu koolituse tasu (vastav info on nähtav koolituse juures) laekub õigeagselt EKKK arveldusarvele.

•Kogu õppemaksu laekumine on koolitusel osalemise aluseks.
•Kursus toimub kui kursusele on registreerinud kehtestatud minimaalne arv osalejaid.

•Kursusest loobumisest tuleb kirjalikult anda teada e-maili teel (info @ ekkk.ee) vähemalt 10 päeva enne kursuse algust.

•Registreerides kursusele vähem kui 10 päeva enne kursuse algust, kehtivad samad tingimused – õppemaks kuulub tasumisele ja loobumisel kogu summat ei tagastata.

•Õppemaks tagastatakse täies mahus, kui osaleja teatab koolitusel mitteosalemisest 10 päeva või rohkem enne koolituse algust.

•Õppemaksu ei tagastata, kui osaleja jääb koolitusele tulemata.

•Kui osaleja on registreerinud koolitusele, talle on väljastatud arve ja saadetud meeldetuletuskiri, ning osaleja ei tasu koolituse eest ega teata ka koolitusest loobumisest, ei toimu automaatset registreeringu kustutamist. Sel juhul kehtivad samamoodi ülalnimetatud punktid, ehk siis arve jääb üles ning kuulub tasumisele. Arve kustutakse vaid juhul kui osaleja täidab eelpool kirjeldatud anulleerimistingimusi.

•Koolituse / kursuse ärajäämisel teavitatakse registreerunuid sellest viivitamatult. Pakutakse võimalust osaleda uuel ajal toimuval samal kursusel, teisel kursusel või tagastatakse tasutud kursuse tasu, sh ettemaks kooli poolt täies ulatuses.

•Juhul, kui õppegrupp on täitunud, lisame soovija koolituse ootenimekirja. Koha vabanemise korral teavitame õppijat esimesel võimalusel.

•Õppemaksu teemalised vaidlused lahendatakse suulise või kirjaliku läbirääkimise teel ettevõtte esindaja ja koolitusel osaleja vahel.